Η εταιρεία επεκτείνεται με δίκτυο καταστημάτων λιανικής πώλησης ποδηλάτων, αξεσουάρ και ανταλλακτικών, με την επωνυμία  «Ο Ποδηλάτης».

Αναγνωρίζοντας τις επενδυτικές ανασφάλειες της εποχής, η εταιρεία Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ -μετά την έγκριση της νέας επένδυσης και την προβλεπόμενη εκπαίδευση- αναλαμβάνει το σύνολο του επενδυτικού ρίσκου προς όφελος των συνεργατών της, οι οποίοι θα επιλέξουν να ανοίξουν ένα κατάστημα Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ.

Συγκεκριμένα ο επενδυτής μπορεί να επιστρέψει μέρος ή το σύνολο των εμπορευμάτων είτε κατά την διάρκεια της σύμβασης είτε -εφόσον οι συνθήκες απαιτήσουν- κατά τη διακοπή λειτουργίας του καταστήματος, μηδενίζοντας ουσιαστικά το ρίσκο της επένδυσης.
Ο ενδιαφερόμενος επενδυτής εκπαιδεύεται και εντάσσεται στο δίκτυο εντελώς δωρεάν ενώ και η παραμονή στο δίκτυο είναι δωρεάν, δεδομένου ότι Entry fees και Royalties δεν υπάρχουν.
Ο δικαιοδόχος στα πλαίσια λειτουργίας του εντός του δικτύου, μπορεί παράλληλα να αυξήσει τα έσοδα του προωθώντας και τα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει ο όμιλος της μητρικής εταιρείας. Συγκεκριμένα:

  • Εμπόριο αθλητικού ρουχισμού κατά παραγγελία
  • Διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων στην περιοχή ευθύνης του

Ο συνδυασμός της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού, της  οργάνωσης του καταστήματος και της συνεχούς υποστήριξης από τη μητρική, συνθέτουν τα στοιχεία και τη βάση για μια επιτυχή επιχειρηματική λειτουργία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ FRANCHISE

Τα βασικότερα πλεονεκτήματα που εξασφαλίζετε ως μέλος της αλυσίδας Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ είναι η εξασφάλιση της απόλυτης και εγγυημένης επιχειρηματικής επιτυχίας και επιπλέον:

  • Εκμεταλλεύεστε την φήμη και το κύρος του σήματος Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ, αφού είναι ήδη γνωστό και καταξιωμένο.
  • Χρησιμοποιείτε την εμπειρία και την τεχνογνωσία της μητρικής εταιρείας.
  • Λαμβάνετε αρχική και συνεχή εκπαίδευση καθώς και υποστήριξη σε θέματα πωλήσεων και marketing.
  • Εξασφαλίζετε χαμηλές τιμές και καλύτερους όρους συνεργασίας.
  • Λαμβάνετε συνεχή υποστήριξη σε τεχνικά θέματα – επισκευές ποδηλάτων.
  • Διασφαλίζετε αποκλειστικότητα περιοχής.
  • Διαθέτετε επώνυμα, υψηλού value for money προϊόντα.

Η μητρική εταιρεία παρέχει πλήρη υποστήριξη από την επιλογή σημείου, την κατασκευή και τη λειτουργία του καταστήματός σας, μέχρι τη συνεχή παρακολούθηση, εκπαίδευση και παροχή συμβουλών με στόχο τη συνεχή βελτίωση της κερδοφορίας της επιχείρησης κάθε νέου συνεργάτη.

Cookies