Πιστεύουμε ότι το ανθρώπινο δυναμικό μιας εταιρίας αποτελεί την καρδιά της και είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες της ανάπτυξης της. Εμείς στον Ποδηλάτη αναζητούμε υποψηφίους που να αγαπούν πρώτα από όλα το Ποδηλάτο , διαθέτουν γνώσεις , ικανότητες και επαγγελματικό ήθος. Αν πιστεύεις ότι διαθέτεις τα παραπάνω σε υψηλό βαθμό και επιπλέον επιθυμείς να εργάζεσαι σε μια εταιρία με υψηλούς στόχους, που έχει όραμα και συνεχώς εξελίσσεται, μπορείς να μας στείλεις το βιογραφικό σου για να γίνεις μέλος της ομάδας μας.

  • Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων 128

  • Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων 128

  • Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων 3

  • Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων 14

  • Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων 128

  • Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων 768

  • Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: doc, docx, odt, pdf

* Απαραίτητα Πεδία

Cookies